Ulkomaisen työvoiman rekrytointi

Suomeen töihin tultaessa ulkomaalaisen tulee huolellisesti tutustua ulkomaalaisen työntekijän tärkeisiin viranomaisvelvoitteisiin. Myös ulkomaista työvoimaa rekrytoivien yritysten on hyvä perehtyä ulkomaalaisen rekrytointiprosessiin tarkemmin sekä olla tietoinen ulkomaista työntekijää koskevista viranomaisvelvoitteista. Vastaamalla seuraaviin kysymyksiin saat tietoa työnantajiin liittyvistä rekrytointia koskevista velvoitteista sekä ulkomaalaisen työntekijän tärkeistä viranomaisasioinneista vaihe vaiheelta

Ohjelman sisällön päivityksestä vastaa Seinäjoen kaupungin kansainvälisyyskeskuksen yhteyspäällikkö Antti-Kustaa Rankonen, antti-kustaa.rankonen(at)seinajoki.fi

 

Part-financed by the European Union (European Regional Development Fund and European Neighbourhood and Partnership Instrument)
Part-financed by the European Union (European Regional Development Fund and European Neighbourhood and Partnership Instrument)
EGOPRISE